Nederlandse Tweede Kamer stemt voor modern briefgeheim.

19-04-2017 16:26

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de voorgenomen modernisering van het briefgeheim. De wijziging van de Grondwet werd met algemene stemmen aanvaard. Daardoor vallen straks mogelijk ook e-mail en ander digitaal verkeer onder de grondwettelijke bescherming van het communicatiegeheim.

De uitslag komt niet als een verrassing. In het debat vorig week bleek al dat de Kamer ruimschoots zou instemmen met het voorstel. De wijziging van de Grondwet is nodig, omdat op basis van de constitutie nu alleen het briefgeheim en het post- en telegraafgeheim beschermd zijn. Nieuwe communicatietechnologieën als e-mail en Whatsapp vallen er nu nog buiten.

In het voorgestelde nieuwe artikel 13 van de Grondwet wordt daarom het ‘brief- en telecommunicatie-geheim’ geïntroduceerd. Door die algemene, techniekneutrale beschrijving vallen nieuwe communicatiemiddelen automatisch onder de grondwettelijke bescherming.

Het gaat om een wijziging van de Grondwet in eerste lezing. Als ook de Eerste Kamer met het nieuwe artikel instemt, moeten beide Kamers er in tweede lezing nog eens opnieuw mee instemmen. Dan met een tweederdemeerderheid. Dat kan pas na de eerstvolgende verkiezingen voor de Tweede Kamer, die nu gepland staan voor 2021.

 

BRON: SC   https://www.sconline.nl/nieuws/kamer-stemt-voor-modern-briefgeheim?utm_source=TripolisDialogue&utm_medium=email&utm_term=WsK4XKBeWyBSEiUXX8P8PQ&utm_content=Nieuwsbrief%20SC&utm_campaign=20170420sc