Nederlandse veehouders verliezen het door de Nederlandse Staat ingestelde hoger beroep bij het Gerechtshof Den Haag inzake de fosfaatreductieregeling

31-10-2017 17:10

Op 1 maart 2017 trad de zogenoemde fosfaatreductieregeling in werking. Hiermee wil de staat het aantal koeien op melkveehouderijen verminderen. Zo wordt volgens de overheid de hoeveelheid fosfaat die, via mest, vrijkomt teruggedrongen en kan Nederland voldoen aan Europese milieunormen.

 

Verschillende melkveehouders vinden dat zij door de regeling onredelijk hard worden getroffen. Ze vroegen de voorzieningenrechter om de regeling voor hen buiten werking te stellen. De rechter gaf de melkveehouders in meerdere rechtszaken gelijk.

 

Tegen de uitspraak die de rechter op 4 mei 2017 deed is de staat in hoger beroep gegaan. Op 31 oktober kreeg de staat in dit hoger beroep gelijk van het gerechtshof Den Haag. De melkveehouders moeten zich aan de fosfaatreductieregeling houden.

 

De integrale uitspraak is te lezen op  :ECLI:NL:GHDHA:2017:3067  

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Melkveehouders-moeten-zich-aan-Regeling-Fosfaatreductieplan-2017-houden.aspx

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 31 oktober 2017