Dossier art 120 Grondwet // Nederland mist Constitutioneel Hof

25-01-2014 21:39

Organisaties als het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Strafhof, het Joegoslavië-tribunaal en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) zijn allemaal in EU-lidstaat Nederland  gevestigd.

 

Echter Nederland heeft t.b.v. haar eigen bevolking geen Constitutioneel Hof. Overige EU-lidstaten, behoudens Finland,  wel. Een constitutioneel of grondwettelijk hof is een centraal rechtscollege dat uitspraken doet over de grondwettelijkheid van de wetten of andere wetskrachtige normen en verdragen

 

Nederland heeft in haar hoedanigheid van wetgever de handen van haar rechters achter hun  rug vastgebonden via art 120 van de Nederlandse Grondwet. Het huidige artikel 120 van de Nederlandse Grondwet bepaalt dat de rechter niet mag beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn met de Grondwet. Feitelijk is dit een  uitholling van de waarborgnorm van een Grondwet. Immers de Nederlandse Grondwet bevat bijzondere waarborgen die de wet niet heeft.  Een grondwetswijziging ligt derhalve in de rede zodat ook in Nederland het niet (meer) mogelijk is dat een wet  de grondwet terzijde kan schuiven.

 

Nu de Nederlandse rechters de Wet niet mogen  beoordelen, ook niet als zij de wet stom of krom vinden, (zij mogen slechts binnen de Wet rechtspreken ) ligt een grondwetwijziging in de rede.   

 

De Nederlandse buurman  Duitsland regelt via artikel 93 van de Duitse Grondwet  de taken en de reikwijdte van het in 1951  opgerichte en in Karlsruhe gevestigde Duits Constitutioneel Hof. (Bundesverfassungsgericht) .

 

De Nederlandse Tweede en Eerste Kamer dienen zich te haasten om  wijziging van de Nederlandse Grondwet op de politieke agenda te zetten.

 

Utrecht / Haaksbergen, januari 2014