Nemen EU-lidstaten klokkenluidersbescherming wel serieus?

29-04-2021 08:57

De EU-klokkenluidersrichtlijn, die op 17 december geïmplementeerd moet zijn in nationale wetgeving, is de uitgelezen kans om ervoor te zorgen dat mensen misstanden in de gehele Europese Unie veilig aan de kaak kunnen stellen. Het nieuwe onderzoeksrapport van Transparency International laat zien dat er een aantal EU-lidstaten zijn die deze kans lijken te laten schieten. Ook lopen de meeste landen achter en zijn tweederde van de lidstaten nog niet begonnen of hebben minimale vooruitgang geboekt met de implementatie.

[ ... ]