Nieuwe rechtszitting op 31 oktober 2016 naar aanleiding van de de Enschedese vuurwerkramp. Wat is er door Commissie Oosting in 2000/2001 onderzocht? Wat niet en waarom niet ? De procedures zijn gericht op waarheidsvinding.

28-10-2016 15:35

Vanwege het door dhr. R. Bakker uit Enschede ingestelde beroep d.d. 17 aug. 2016  heeft de rechtbank Overijssel te Zwolle bepaald dat er een zitting zal plaatsvinden in het gerechtsgebouw te Zwolle op maandag 31 oktober 2016. Aanvang 10.00 uur. Het beroep is gericht tegen een ongedateerde beschikking van het huidige college van B. en W. van de gemeente Enschede welke werd verzonden op 8 juli 2016================================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 28 oktober 2016