NL klimaatwetgeving zonder dat NL over een eigen Constitutioneel Hof beschikt.

07-06-2022 08:39

Indien Nederland een Constitutioneel Hof ook wel Grondwettelijk Hof genoemd had die wetten aan de Grondwet kan toetsen dan was de Toeslagenaffaire en de Vuurwerkrampaffaire nimmer 10/20 jaar onder de "radar gebleven".

 

Artikel 120 Grondwet staat aan toetsing van formele wetten aan de Grondwet, het Statuut voor het Koninkrijk en algemene rechtsbeginselen in de weg.

In de Nederlandse rechtsorde is de toetsingsbevoegdheid van de rechter in zoverre beperkt

 

De “werking van de Nederlands rechtstaat middels artikel 120 van de Nederlandse Grondwet” maakt het onmogelijk voor Nederlandse rechters  en verbiedt de Nederlandse rechters zelfs om een wet zoals bijv. Wmo -Toeslagenwet en/of Advocatenwet en/of Brandweerwet en allerlei bijbehorende verordeningen te toetsen aan de door de Nederlandse wetgever zijnde de Eerste en Tweede Kamer vastgestelde Nederlandse grondwet. Nederland het enigste EU-Lidstaatland zonder Constitutioneel Hof .