NOvA is uit Geschillencommissie gestapt

05-08-2022 11:12

Komen partijen er gezamenlijk niet uit bij een geschil dan kan je het geschil tegen lage voorleggen aan een een onafhankelijke laagdrempelige geschillencommissie zonder advocaat. Veelal staat een alsdan een branche-organisatrie garant voor nakoming van die uitspraak.

Dit gold ook vanaf 1999 voor de advocatuur via de Nederlandse Orde Orde van Advocaten en een derde deel van de advocaten was aangesloten bij de Geschillencommissie-Advocatuur. Echter helaas is die aansluiting  per 1 januari 2022 komen te vervallen doordat de Orde de samanwerking alstoen beeindigde. Naar de redenen kunnen justitiabelen slechts gissen.