Nu de Hoge Raad bijna driekwart van de cassatieschrifturen in strafzaken afdoet zonder inhoudelijke motivering is de vraag gerechtvaardigd of de advocatuur op de huidige weg verder moet

11-07-2019 08:12

Enkele gedachten over de toekomst van de selectie vóór de poort. Nu de Hoge Raad bijna driekwart van de cassatieschrifturen in strafzaken afdoet zonder inhoudelijke motivering is de vraag gerechtvaardigd of de advocatuur op de huidige weg verder moet. De uitkomst van een recente tuchtrechtelijke procedure doet vermoeden dat de selectie vóór de poort wel wat strenger mag. De invoering van een gespecialiseerde cassatiebalie in strafzaken kan bijdragen aan een evenwichtiger balans tussen de belangen van verdachten enerzijds en de eigen verantwoordelijkheid van de advocaat ten opzichte van de Hoge Raad anderzijds.

 

Lees verder op : https://www.svs.law/files/artikel-delikt-en-delinkwent.pdf

Bron : BijzonderStrafrecht.NL  

https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/enkele-gedachten-over-de-toekomst-van-de-selectie-vr-de-poort 

 

 

===========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 11 juli 2019