Omgevingswet legt participatie bij projectontwikkelaars

25-02-2020 14:15

Participatie is het meest besproken onderwerp binnen de Omgevingswet. Hoe gaan gemeenten dit de komende jaren invullen? De bedoeling is dat particulier initiatief belangrijk wordt. De door de Eerste Kamer afgedwongen verplichting is een duw in de rug. Betrokkenen bij de ontwikkeling van de wet en experts uit het veld lichten het toe.

 

Een belangrijke doelstelling van de Omgevingswet is burgers meer zeggenschap over de eigen leefomgeving te geven. Als gemeenten een omgevingsplan of omgevingsvisie maken, moeten ze belanghebbenden zo vroeg mogelijk hierbij betrekken. Nu kunnen dit soort documenten nog alleen achteraf ‘ter inspraak’ aangeboden worden.

 

Maar ook aanvragers van omgevingsvergunningen (van simpele dakkapel en aanbouw tot appartementencomplex en zonneweide) moeten aangeven of ze aan participatie hebben gedaan, en zo ja, wat het resultaat van het proces is. Dat is geen hard criterium waar de aanvraag op wordt beoordeeld. Wel wordt de bal zo bij de particulier gelegd.

 

Bron : Gemeente.NU

https://www.gemeente.nu/bestuur/participatie/omgevingswet-legt-participatie-bij-projectontwikkelaars/

 

 

===============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 25 februari 2020