Onderzoek: consumenten wantrouwen overheden en sociale media voor persoonsgegevens

01-10-2019 08:47

Venafi maakt de resultaten bekend van een onderzoek naar dataprotectie en door overheden gecontroleerde encryptie voor 'backdoors'. Daaruit blijkt onder andere dat bijna twee derde van de 4.120 ondervraagde consumenten in Europa en de Verenigde Staten niet gelooft dat door overheden gecontroleerde encryptie voor achterdeurtjes hen beschermt tegen terroristen. 

 

Samenvatting onderzoeksresultaten

 

Slechts 30% gelooft dat overheden te vertrouwen zijn voor het beschermen van persoonsgegevens. Bij mensen tussen de 25-34 jaar is dat percentage het hoogst (40%) en binnen de leeftijdscategorie van 45-54 jaar het laagst (21%).

Slechts 22% gelooft dat sociale media organisaties te vertrouwen zijn voor het beschermen van persoonsgegevens. Van alle ondervraagde 25- tot 34-jarigen, vertrouwt 35% sociale media organisaties en tussen de 55 en 64 jaar slechts 9%.

Gemiddeld 80% is van mening dat sociale media organisaties die persoonsgegevens opslaan aan strengere richtlijnen moeten voldoen. Ook hier is een generatieverschil zichtbaar, met 86% bij de 55-64 jarigen en 70% bij de 18-34 jarigen.

 

Wantrouwen informatie van overheden

Consumenten wantrouwen ook de informatie over cybersecurity die ze van hun overheden ontvangen. Ambtenaren in veel landen zijn bijvoorbeeld van mening dat de veiligheidsrisico's van door overheden gecontroleerde encryptie voor backdoors minder belangrijk zijn dan toegang verlenen tot versleutelde persoonsgegevens aan wetshandhavers. Op de vraag of wetgeving die overheden toegang geeft tot versleutelde persoonlijke gegevens zal bijdragen aan betere bescherming tegen terroristen, antwoordt bijna twee derde (64%) ontkennend.

 

"Mensen zijn bijna net zo sceptisch over uitspraken van overheden en sociale mediabedrijven aangaande hun privacy en security”, zegt Kevin Bocek, vice president security strategy & threat intelligence bij Venafi. “Dat is geen verrassing gezien een aantal bekende en soms schandalige missers bij het gebruik en de opslag van gevoelige persoonsgegevens. Veel politici en wetshandhavers willen zelfs surveillancetools en backdoors gebruiken die beter bij autoritaire regimes passen, dan bij democratieën. Als we overheden niet  kunnen vertrouwen voor het beschermen van persoonsgegevens, is het moeilijk voor te stellen hoe zij de publieke sector effectief kunnen reguleren.”

 

Bron: InfoSecurityMagazine.NL

https://www.infosecuritymagazine.nl/nieuws/onderzoek-consumenten-wantrouwen-overheden-en-sociale-media-voor-persoonsgegevens