Onderzoek naar de strafrechtelijke afwikkeling van de Vuurwerkramp te Enschede door onderzoeker Paul van Buitenen

29-06-2018 18:59

Op  20 juni 2018 zijn de resultaten van het onderzoek naar de strafrechtelijke afwikkeling van de Vuurwerkramp door onderzoeker Paul van Buitenen gepresenteerd in perscentrum Nieuwspoort. Vier jaar lang is intensief onderzoek gedaan naar de afwikkeling van deze Vuurwerkramp in Enschede op 

13 mei 2000.

 

Misleid

 

Het onderzoek en de rapportage is uitgevoerd en opgesteld in opdracht van het bestuur van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders door voormalig Europarlementariër en lid van de Expertgroep Klokkenluiders, Paul van Buitenen. Een van de belangrijkste conclusies is dat het Openbaar Ministerie de rechterlijke macht systematisch heeft misleid.

 

Dit niet alleen in de strafzaak tegen de vermeende brandstichter, de inmiddels overleden André de Vries uit Enschede, maar ook in de strafzaak tegen de directie van het vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks. De rechterlijke macht heeft geen aanleiding gezien om eigen onderzoek te verrichten naar het waarheidsgehalte van bewijsmiddelen die werden aangevoerd door het Openbaar Ministerie.

 

Foute classificatie

 

De NOS meldt dat de brandweer volgens het onderzoek de brand in strijd met de regelgeving en de gevarenaanduidingen te lijf zou zijn gegaan. Dat heeft er mogelijk toe bijgedragen dat er een massa-explosie plaatsvond. Ook blijkt uit het onderzoek dat Rudi Bakker, destijds een van de twee directeuren van het vuurwerkbedrijf SE Fireworks, mogelijk niet te veel en te zwaar vuurwerk in huis had, zoals het gerechtshof concludeerde. Volgens Van Buitenen klopt de classificatie van zwaar en licht vuurwerk die de overheid aanhield namelijk niet. De regelgeving voor vuurwerk zou rond 2000 niet in orde zijn geweest. Ook zou de rijksrecherche bewust een aantal verklaringen uit onderzoek naar de ramp hebben weggelaten, ten koste van Bakker.

 

Naar aanleiding van het onderzoek dient Bakker, die veroordeeld was voor de vuurwerkramp, opnieuw een herzieningsverzoek in bij de Hoge Raad. Hij werd in 2003 in hoger beroep tot een gevangenisstraf van een jaar veroordeeld, onder meer voor dood door schuld.

 

Over de complexiteit van veiligheidsregelgeving voor gevaarlijke stoffen - ook aangaande vuurwerk - is geschreven in Gevaarlijke Lading 5-2016 en 1-2017. In het komende nummer (4-2018) komt een artikel over regelgeving in relatie tot de Vuurwerkramp (voor tijdschriftabonnees).

 

Bron: Gevaarlijkelading.NL

https://www.gevaarlijkelading.nl/nieuws/onderzoek-strafrechtelijke-afwikkeling-vuurwerkramp-gepresenteerd

 

 

 

Veroordeelde vuurwerkramp Enschede eist eerherstel

 

Een van de veroordeelden voor de vuurwerkramp in Enschede dient opnieuw een herzieningsverzoek in bij de Hoge Raad. Het gaat om Rudi Bakker, destijds een van de twee directeuren van het vuurwerkbedrijf SE Fireworks. Hij werd in 2003 in hoger beroep tot een gevangenisstraf van een jaar veroordeeld, onder meer voor dood door schuld.

 

De aanleiding voor het nieuwe herzieningsverzoek zijn de resultaten van een onderzoek van oud-lid van het Europees Parlementslid Paul van Buitenen, naar de manier waarop het Openbaar Ministerie, de politie en brandweer tijdens en na de ramp hebben gefunctioneerd. Dat is vanmorgen in Den Haag gepresenteerd.

 

De ontploffing op 13 mei 2000 bij SE Fireworks in de Enschedese wijk Roombeek kostte aan 23 mensen het leven. 950 mensen raakten gewond en een groot deel van de wijk werd verwoest. De oorzaak van de brand die aan de ontploffing voorafging, is nooit gevonden.

 

Van Buitenen komt na een onderzoek van vier jaar tot de conclusie dat het strafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de ramp maar één uitkomst mocht hebben: dat de overheid niets te verwijten viel. De schuld werd bij drie individuen gelegd: SE Fireworks-directeur Bakker, mededirecteur Pater en de uiteindelijk vrijgesproken André de Vries, die de brand zou hebben gesticht.

 

De bewijzen die Van Buitenen aanvoert, bevatten volgens Bakker en zijn advocaat John Peters voldoende nieuwe inzichten (nova) om een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad in te dienen.

 

Zo zou de brandweer in strijd met de regelgeving en de gevarenaanduidingen de brand te lijf zijn gegaan. Dat heeft er mogelijk toe bijgedragen dat er een massa-explosie plaatsvond.

 

Ook blijkt uit het onderzoek dat Bakker mogelijk niet te veel en te zwaar vuurwerk in huis had, zoals het gerechtshof concludeerde. Volgens Van Buitenen klopt de classificatie van zwaar en licht vuurwerk die de overheid aanhield namelijk niet. Ook zou de rijksrecherche bewust een aantal verklaringen uit onderzoek naar de ramp hebben weggelaten, ten koste van Bakker.

 

Twee eerdere pogingen voor een herziening bij de Hoge Raad zijn overigens gestrand.

 

Van Buitenen heeft zijn rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. Hij wil dat een parlementaire enquêtecommissie onderzoek gaat doen naar de ramp.

 

Bij de presentatie waren het SP-kamerlid Van Raak, 50Plus-voorman Krol en SGP-leider Van der Staaij aanwezig. Ze toonden zich onder de indruk van het werk van Van Buitenen en willen dat de Kamer er verder mee gaat.

 

"Als maar de helft waar is wat Van Buitenen schrijft, is het de moeite waard om er stevig mee aan de slag te gaan", zei Van der Staaij.

 

Bron: NOS.NL

https://nos.nl/artikel/2237434-veroordeelde-vuurwerkramp-enschede-eist-eerherstel.html