Onderzoek open overheid. Open data, openbaarheid van bestuur, meer burgerparticipatie, open werkhouding van ambtenaren

11-08-2017 10:31

Doe mee met het onderzoek open overheid

Nederland is sinds 2011 aangesloten bij Open Government Partnership (OGP), een multilaterale organisatie (organisatie van landen) die streeft naar open overheid. Dat kan door open data, openbaarheid van bestuur, meer burgerparticipatie, open werkhouding van ambtenaren, etc. Alle landen moeten tweejaarlijks een actieplan maken, waarin zij concreet (SMART) aangeven wat zij doen om open overheid te bevorderen. Dat doen zij door meetbare doelen te stellen (Actiepunten), met daarbinnen subdoelen (Mijlpalen).

 

Ieders mening telt

 

Een onafhankelijke onderzoeker rapporteert jaarlijks aan OGP of het aangesloten land wel of niet zijn Actiepunten haalt. Daarvoor is grondig onderzoek nodig, gebaseerd op controleerbare feiten. De score kan zijn: niet begonnen, beperkt begonnen, substantieel en geheel voltooid. Ook kijkt de onderzoeker hoe veel impact de actiepunten kunnen hebben voor het land (‘Zit de burger hierop te wachten?, Zou dit veel verandering kunnen brengen?’). De onderzoeker inventariseert mening over de actiepunten (‘moet het land hiermee doorgaan?') en peilt of er andere wensen zijn (‘wat zou de burger graag aan open overheid willen hebben?’).

 

Nederlands tweede actieplan

 

Nederland (Ministerie van BZK) heeft in 2013-2014 een eerste actieplan gehad, waarvan de resultaten hier te vinden zijn. Probleem was volgens de onderzoekers vooral dat de actiepunten niet SMART waren: niet specifiek, zonder duidelijk begin of eindpunt en niet goed controleerbaar. Maar een paar doelen waren helemaal behaald. Nederland heeft nu een tweede actieplan, dat eerst zou lopen tot eind 2017. Die periode is in juni 2017 verlengd naar juni 2018.

 

Meedoen met deze enquête werkt

 

De onderzoeker is nu bezig met de tussentijdse meting. Dat is belangrijk omdat het ministerie nu nog zijn voordeel kan doen met de resultaten en tips. Deze worden zeker gebruikt. D resultaten komen in het rapport dat begin 2018 wordt gepubliceerd. Omdat het ministerie al bezig met het voorbereiding van het actieplan 2019-2020, kunnen de resultaten van dit onderzoek worden gebruikt.