Project Gerede Twijfel

02-10-2018 14:06

Het Project Gerede Twijfel, onder leiding van hoogleraar Rechtspsychologie Peter van Koppen onderzoekt mogelijke rechterlijke dwalingen. Op verzoek van een veroordeelde, diens advocaat of een andere betrokkene wordt een zaak in onderzoek genomen die een rechterlijke dwaling zou kunnen zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door geselecteerde studenten, onder leiding en supervisie van universitair medewerkers.

 

Als het onderzoek nieuwe gegevens oplevert wordt daarvan een rapportage gemaakt, vaak uitmondend in een publicatie. In 2013 is de dramaserie ‘Gerede Twijfel’ uitgezonden, die geïnspireerd is op het project.

 

Zaak 'Zes van Breda' heropend

 

De zaak van de 'Zes van Breda' wordt heropend. Eén van de zes meldde zijn zaak aan bij het Project Gerede Twijfel. Het onderzoek en de publicatie, De dood in het Chinese restaurant: een moord met vele verhalen, leidden onlangs tot heropening van de zaak in opdracht van de Hoge Raad.

 

Naast het redresseren van rechterlijke dwalingen, met herzieningsprocedures bij de Hoge Raad als mogelijk gevolg, levert het Project Gerede Twijfel ook inzicht op in de mechanismen in opsporingsonderzoeken en het strafproces die rechterlijke dwalingen kunnen bevorderen. Daarnaast biedt het project studenten de mogelijkheid zich te bekwamen in de analyse van vaak gecompliceerde dossiers en feitencomplexen.

 

Bron : Rechten.VU.NL 

https://rechten.vu.nl/nl/maatschappelijke-impact/project-gerede-twijfel/index.aspx