Ongeluk met monstertruck in Haaksbergen. Nederlandse wetgeving onvoldoende ?

30-09-2014 10:10

Voor het organiseren van een evenement zoals in het Nederlandse dorp  Haaksbergen plaats heeft gevonden heeft men een evenementenvergunning nodig. Deze vergunning moet in Nederland bij de gemeente worden aangevraagd.

 

Niet alleen is de vergunningverlening van belang maar meer nog de vergunningaanvraag.

De vergunningsaanvraag moet worden gepubliceerd doch ook de vergunningverlening moet tijdig voor het evenement worden openbaar gemaakt zodat  belanghebbenden, omwonenden en anderen des nodig juridische stappen kunnen ondernemen als men het niet eens met het te houden evenement.  Een Nederlandse burger moet dus ook de tijd hebben om een bezwaarschrift in te dienen om aan de Nederlandse bestuursrechter om een voorlopige voorziening en/of om schorsing te vragen van de verleende evenementvergunning om aldus meer specifieke voorschriften t.a.v. de veiligheid m.b.t. het te houden evenement af te dwingen en om bijv. een voorzorgs- en ontruimingsplan te eisen enz.

 

De evenementenvergunning in Haaksbergen is op 24 september 2014 (vijf dagen voor datum dat het evenement werd gehouden)  verzonden aan de organiserende stichting. Of de aanvrage en de afgifte van de evenementenvergunning is gepubliceerd was steller dezes op moment van schrijven van dit artikel niet bekend.

 

De wettelijke basis in Nederland is veelal de Algemene Plaatselijke Verordening ( APV ) welke in Haaksbergen in 2010 door het gemeentebestuur werd vastgesteld.

 

Het ongeluk tijdens de Love Parade in de Duitse stad Duisburg waarbij 20 doden zijn gevallen  en grote aantallen festivalgangers gewond zijn geraakt toen duizenden mensen klem kwamen te zitten in een voetgangerstunnel gaf eens te meer de noodzaak aan van een door  de centrale overheid afgegeven evenementenvergunning en ook om zulk soort vergunningen niet te doen laten regelen via plaatselijke verordeningen door het gemeentebestuur.

 

In Nederland laat men het vergeven van evenementenvergunningen en meldingen over aan de 403 gemeenten waarbij veelal de burgemeesters als bevoegd gezag gelden. Doch de plaatselijke lokale bestuursorganen hebben veelal de expertise niet in huis om de risico’s op zijn merites te kunnen beoordelen.  De Nederlandse wetgeving is t.a.v. het houden van risicovolle evenementen een grijs gebied. Als een land  gebrekkige wet- en regelgeving introduceert en/of laat voortbestaan handelt zij onzorgvuldig en daardoor onrechtmatig. 

 

EMLS

===== 

Utrecht / Haaksbergen, 30 september 2014