Ontwikkelingen in de Enschedese vuurwerkramp-zaak van 13 mei 2000

29-12-2017 16:30

Ontwikkelingen in Enschedese vuurwerkrampzaak van 13 mei 2000. Thans blijkt dat de WVG in 1997 door de gemeente Enschede was opgelegd aan de eigenaar van de locatie en opstallen van SE Fireworks aan deTollensstraat 50 te Enschede. Het onlangs vrijgevallen oplegging-en WVG-aanwijzingsbesluit gaat  om de in die tijd grootste Binnenstedelijke Vinex-locatie het plan Groot Roombeek, ten noorden van het stadscentrum van Enschede met een oppervlakte toen in 1998 van 35 hectare. Vanuit het onbekend gebleven 6 blz. tellende document komt de vraag boven  drijven waarom dat gegeven niet is opgenomen in het zogeheten Oosting Commissie Onderzoeksrapport Vuurwerkramp (COV) van de tussenrapporten en eindrapport 2001. Ook om meerdere en andere redenen ligt een parlementaire enquête in de rede. Een zich zelf respecterend gemeenteraad zoals dat van Enschede dient thans politiek gezien daartoe het voortouw te nemen. 

 

Zie ook o.a. :  https://emls.webnode.nl/news/pleidooi-voor-parlementaire-enquete-naar-vuurwerkramp/

 

================================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 29 december 2017