Ook een curator (meestal een advocaat) dient zich aan de Wet te houden en dient op rechtens juiste wijze om te gaan met de diverse, soms tegenstrijdige belangen die er bij partijen en de gefailleerde(n) spelen

03-08-2017 16:57

In de Nederlandse faillissementswet is er geen mededelings-en of informatieverstrekkingsverplichting jegens de gefailleerde opgenomen. Weliswaar geven  de praktijkregels voor curatoren van de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (Insolad) bij art. 8.1 aan dat in beginsel de curator een transparante afwikkeling van het faillissement dient te worden nagestreefd. Echter de transparantieverplichting begint bij de tot curator benoemde advocaat zelf en vloeit mede voort  uit de Nederlandse advocatenwet.

 

De transparantie behoort bij de curator-advocaat zelf te liggen blijkt uit de onder de Nederlandse Advocatenwet ressorterende Verordening op de Advocatuur waar artikel 7.4 van die Verordening is geplaatst onder de afdeling 7.2 van kopje communicatie algemeen.  

 

Dat valt o.a. le tezen in een uitspraak van de rechtbank Overijssel in een mededingingszaak aangespannen door een rechtspraktijk annex juridisch adviesbureau tegen een advocaat die ook als curator optreedt in een samenwerkingsvorm met een advocatenkantoor. Zie o.a. de uitspraak van de Rechtbank Overijssel https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL:RBOVE:2016:3979     

 

============================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 3 augustus 2017