Ook na de inwerkingtreding op 1 september van de Wet BETS oftewel Wet Bescherming Erfgenamen Tegen Schulden dient men bij onvoldoende inzicht in de boedel van de erflater de erfenis altijd beneficiair aanvaarden.

28-11-2016 08:38