Op 15 november 2017 doet de Raad van State uitspraak over gaswinning in Groningen.

06-11-2017 14:41

Woensdag 15 november 2017 om 10.15 uur maakt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de uitspraak openbaar over de instemmingsbesluiten van de minister van Economische Zaken voor de gaswinning uit het Groningenveld.

 

Openbaarmakingszitting

 

De uitspraak zal openbaar worden gemaakt op een speciale openbaarmakingszitting. Tijdens die zitting zal de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, mr. B.J. van Ettekoven, de beslissing voorlezen en enkele overwegingen die tot deze beslissing hebben geleid. Hij zal niet de gehele uitspraak voorlezen. Deze openbaarmakingszitting zal naar verwachting zo’n tien minuten duren. Na afloop van deze zitting krijgen alle aanwezigen de volledige uitspraak op papier.

 

Uitspraak om 10.30 uur ook 'online'

 

Om snel de uitspraak te weten te komen, is het niet noodzakelijk om bij de openbaarmakingszitting aanwezig te zijn. Direct aansluitend aan de openbaarmakingszitting om 10.30 uur wordt de volledige tekst van de uitspraak op de website van de Raad van State gepubliceerd. Ook wordt een persbericht uitgebracht dat eveneens om 10.30 uur te lezen is op de website. Het persbericht zal ook in het Engels beschikbaar zijn.

 

Voorzieningen publiek

 

De openbaarmakingszitting zal plaatsvinden in rechtszaal 1 in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk 22 in Den Haag. In deze rechtszaal zijn ongeveer 50 plaatsen voor belangstellenden beschikbaar. Het is niet mogelijk om vooraf plaatsen te reserveren.

 

Voorzieningen pers

 

Audiovisuele media

In principe geldt er geen toelatingsregeling voor de media voor het maken van beeld- en geluidsopnamen. Bij zeer grote belangstelling kan de Raad van State echter alsnog een beperkte toelatingsregeling instellen.

 

Fotografen

 

Ook voor fotografen geldt geen toelatingsregeling. Zij kunnen tijdens de openbaarmakingszitting foto's maken van de voorzitter, de griffier en eventueel aanwezige partijen in deze zaak. In de publieksruimte buiten de rechtszaal is het ook toegestaan foto's te maken.

 

Schrijvende pers

 

De schrijvende pers mag ook bij de openbaarmakingszitting aanwezig zijn. Voor de schrijvende pers worden, in tegenstelling tot bij de rechtszitting, geen stoelen in de rechtszaal gereserveerd.

 

Persstaatsraad

 

Van 10.30 uur tot 12.30 uur is een persstaatsraad van de Raad van State beschikbaar die op beeld of voor de radio een toelichting op de uitspraak kan geven. De persvoorlichters van de Raad van State zijn bij de openbaarmakingszitting aanwezig om een en ander in goede banen te leiden en de pers van informatie te voorzien.