Open Consultatie // Nota van wijziging Regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten.

09-06-2021 09:34

Deze nota van wijziging regelt dat het openbaar ministerie (OM) voortaan de rechter maatregelen kan vragen (o.a. bevriezing gelden, verbeurdverklaring) wanneer een maatschappelijke organisatie donaties ontvangt en activiteiten ontplooit die gericht zijn op ondermijning van de Nederlandse democratische rechtstaat. De burgemeester kan daartoe informatie delen met het OM. Het wetsvoorstel ziet straks op donaties van zowel binnen-als buiten de EU, om misbruik te voorkomen.

 

Bron :

https://www.internetconsultatie.nl