OPENBAAR PERSBERICHT TOT RECTIFICATIE

01-08-2015 12:14

OPENBAAR PERSBERICHT TOT RECTIFICATIE

==========================================

Rechtspraktijk BAWA c.s. te Haaksbergen wenst al haar cliënten en relaties aldus te informeren over de advertentie in de krant en die op de site Vastgoedveiling Twente/Achterhoek d.d. heden.

Rechtspraktijk BAWA c.s. is betrokken in een rechtsgeschil dat is vervat in een aantal procedures. Hangende die procedures heeft Rechtspraktijk BAWA c.s. niet kunnen voorkomen dat er beslag is gelegd op het woon- annex praktijkpand van Rechtspraktijk BAWA c.s. Op dit pand was een hypotheek gevestigd ten gunste van een bepaalde hier niet nader te noemen Nederlandse Bank. Het hypotheekrecht zoals neergelegd in het Burgerlijk Wetboek verplicht de Bank de executie over te nemen indien er door een derde partij beslag is gelegd. Met klem benadrukt Rechtspraktijk BAWA c.s. dat er geen sprake was of is van enige hypotheekachterstand. Pertinent onjuist  behelst de advertentie dan ook de mededeling als zou hier sprake zijn van een executie-veiling op grond van de hypotheek. Die mededeling is misleidend en zal dan ook door betrokkene(-n)  moeten worden gerectificeerd. Daartoe heeft Rechtspraktijk BAWA c.s. de nodige stappen ondernomen.

 

Haaksbergen, 1 augustus 2015.

Rechtspraktijk BAWA c.s.