Openbare Awb- hoorzitting i.v.m. vuurwerkrampzaak bij de Bezwarencommissie van de Veiligheidsregio Twente (VRT) in het Twentehuis Nijverheidstraat 30 te Enschede op vrijdag 14 oktober 2016. Aanvang 15.00 uur

13-10-2016 16:37

Gehoord worden de reclamanten Paalman en Bakker waar hun bezwaarschrift zal worden behandeld. Het bezwaarschrift is gericht tegen het besluit van het dagelijks bestuur van de Veilighedsregio Twente van 24 mei 2016.

 

Aan de orde is gesteld door reclamanten dat van een getuige is vernomen  dat er wel degelijk een aanvalsplan is geweest op en voor 13 mei 2000 ondanks de verklaring van de brandweercommandant bij de Commissie Oosting dat er geen aanvalsplan was. Bewijsstukken zijn reeds in een andere procedure  overgelegd bij het huidige College van B. en W. van Enschede.

 

Mede in verband hiermee achten reclamanten het van belang dat de voorzitter van de hoorcommissie dhr. Mans oproept om te verschijnen op de  hoorzitting om te worden gehoord omdat de bevoegdheid m.b.t. de brandweer van het College van B. en W. op 1 oktober 2010 is overgeheveld naar het het bestuur Veiliheidsregio Twente (VRT) incluis het archief. 

 

Tot op heden ontbreken er brandweerdossiers die door reclamant Bakker was opgevraagd bij B. en W. van Enschede. Het motief van beide reclamanten is waarheidsvinding. 

 

Lees ook op  : www.rudiebakker.nl en www.vuurwerkramp.nl en : https://emls.webnode.nl/search/?text=vuurwerkramp&type=2  

 

================================  

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 13 oktober 2016