Openbare hoorzitting 15 maart 2016 in Enschedese vuurwerkrampzaak n.a.v ingediend rekest waarbij de reclamant wijst op de vigerende bij wet geregelde transparantieverplichting.

05-03-2016 12:09

De raadsman van verzoeker diende op 25 maart 2015 het rekest bij het dagelijks bestuur van de gemeente Enschede in strekkende tot afgifte van stukken verband houdende met de ramp die op 13 mei 2000 plaatsvond.

 

Op verzoek van de gemeente werd op 5 mei 2015 door de raadsman een nadere duiding gegeven t.a.v. een aantal onderdelen van de ontbrekende stukken.

 

De gemeente Enschede besloot op 9 juni 2015 gehoor te geven aan het rekest van verzoeker en wordt o.a. het dossier Grondbedrijf verstrekt en een aantal losse stukken.

 

Wegens wederom niet volledige verstrekking diende de raadsman van verzoeker op 17 juni 2015 een Awb-bezwaarschrift in.

 

Door de raadsman werd een "schouw" voorgesteld aan het Enschedese gemeentebestuur, waarna op 8 december 2015 met reclamant en diens raadsman in het bijzijn van meegebrachte personen een juridische duiding plaatsvond. In die duidingsbespreking werd aangegeven door verzoeker welke specifieke stukken/dossiers nog ontbraken en dat deze stukken er wel dienen te zijn ondanks dat deze niet worden genoemd in het Oosting-rapport.

 

Vervolgens werd op 28 januari 2016 nog een aantal stukken aan de raadsman van verzoeker verzonden.

 

Omdat het volledige dossier van de brandweer ontbrak en daarnaast o.a correspondentie m.b.t de Groot-Roombeek projectontwikkelingsplannen laatste kwartaal 1999 en eerste kwartaal en tweede kwartaal 2000 alsmede o.a. dossier opslag 1968 tot 1992 en het feitenoverzicht rond vergunningverlening aan SE Fireworks ontbraken, gelastte op verzoek van reclamant de gemeente Enschede een openbare Awb-hoorzitting welke zal plaatsvinden op dinsdag 15 maart 2016 in het stadhuis van Enschede aan de Langestraat 24, Kamer 81. Aanvang 16.00 uur.

Zie ook : https://rudibakker.nl/

============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 5 maart 2016