Wederom heeft de gemeente Enschede enkele stukken uit het vuurwerkramp-dossier aan de openbaarheid prijsgegeven n.a.v. een op 9 november 2016 ingediend rekest

27-01-2017 08:31

Na dat de gemeente Enschede opnieuw enkele stukken uit het vuurwerkrampdossier aan de openbaarheid heeft prijsgegeven ingevolge een op  9 november 2016 ingediend rekest is heden aan het huidige Enschedese gemeenteraad gevraagd om tot volle vrijgave van alle stukken over de vuurwerkramp over te gaan omdat volgens de indieners er geen "uitzonderingsbepalingen" zijn die openbaarheid belemmeren en er geen embargo meer rust op enig stuk.

 

=============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 27 januari 2017