Oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit.

13-03-2018 16:34

Europese Commissie presenteert voorstellen voor een Europese Arbeidsautoriteit en voor een bredere toegang tot sociale bescherming. Een van die initiatieven is het voorstel voor een Europese Arbeidsautoriteit, dat Commissievoorzitter Juncker al had aangekondigd in zijn "Staat van de Unie" van 2017. Een tweede initiatief is het voorstel om de sociale bescherming uit te breiden tot alle werknemers en zelfstandigen. Deze initiatieven gaan vergezeld van een mededeling over het toezicht op de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten, dat zal worden ingepast in het Europees semester van beleidscoördinatie.

 

Vicevoorzitter voor de Euro en Sociale Dialoog, Valdis Dombrovskis, gaf de volgende uitleg:"We zien in een Europa nu een gestage groei en de werkgelegenheid neemt toe, maar we moeten ervoor zorgen dat iedereen van die groei profiteert. Dit pakket bevat een aantal maatregelen om dat mogelijk te maken. Ze zorgen dat de regels voor mensen, ongeacht waar in de Europese Unie zij wonen en werken, duidelijk zijn en ook toegepast worden, dat er toezicht komt op de realisatie van de Europese pijler van sociale rechten – en daarmee een impuls wordt gegeven aan de sociale rechten – , en dat de toegang tot sociale bescherming wordt verbeterd. Een sterker sociaal Europa is een duurzamer Europa.”

 

Bron: Europe.EU

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_nl.htm

 

 

=============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 13 maart 2018