Orde van advocaten en de wanorde binnen het Nederlandse faillissementsrecht!

07-07-2016 10:20

Houden de Nederlandse rechter-commissarissen (RC) als toezichthouder wel voldoende controle op de door de rechtbanken benoemde curatoren? Stelt de EU-lidstaat Nederland wel voldoende financiële middelen en mankracht ter beschikking aan de Nederlandse rechterlijke macht om effectieve controle op de Nederlandse curatoren van alle faillissementendossiers welke de RC onder hun hoede hebben door te voeren ? Indien Nederland te veel bezuinigd op de rechterlijke macht waardoor ineffectieve rechtspraak ontstaat conflicteert dan zo’n bezuinig met artikel 6 van het ook door Nederland geratificeerde Europees Verdrag van de Rechten voor de Mens (EVRM) ?  Verontruste Nederlandse rechters boden zelfs een petitie aan. Zie:  https://emls.webnode.nl/news/verontrustte-nederlandse-rechters-bieden-ministerie-van-justitie-een-petitie-aan Hoe controleert de Nederlandse Orde van Advocaten de tot curator benoemde advocaten ? Stelt het per 1 januari 2015 geïnstalleerde Nederlandse College van Toezicht Advocatuur wat voor of is het een tandeloze tijger ?  Binnenkort een opiniërende memorandum op deze website.

 

============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 7 juli 2016