Orde van Advocaten, moderne publiekrechtelijke organisatie of ouderwetse in zich zelf gekeerde ondernemersvereniging ?

14-12-2017 13:57

De Nederlandse Orde van Advocaten is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van de Nederlandse advocatuur,en is krachtens de Nederlandse Advocatenwet ingesteld op 1 oktober 1952. Iedere Nederlandse advocaat maakt van rechtswege deel uit van de Orde en elke Nederlandse advocaat staat op de ledenlijst (tableau).Komen er ook namen van Nederlandse advocatenkantoren voor in de Paradise Papers lijsten ?  Moet een advocaat wel meewerken aan iets wat als moreel verwerpelijk wordt beschouwd doch niet bij Nederlandse Wet verboden is ?  

 

Binnenkort meer hierover op deze website !