Oude geldende gedragsregels van 1992 voor advocaten zijn onlangs wel aangepast en terug gebracht van 39 naar 29 maar heeft geen helderheid verschaft over onverenigbaarheid van openbare functies.

03-04-2018 08:37

De onverenigbaarheid van bepaalde openbare functies met het beroep van advocaat is ook in de nieuwe gedragsregels niet goed geregeld. Nog steeds kan anno 2018 ingevolge de “WET” een advocaat gelijktijdig plaatsvervangend-rechter of plaatsvervangend-raadsheer zijn. Nog steeds kan een toezichthoudende deken tevens advocaat zijn . Nog steeds kan een advocaat ook lid zijn van een Awb-bezwaarschriftencommissie. Nog steeds kan een curator tevens advocaat blijven.  Het risico dat advocatenkantoren belangen op elkaar afstemmen blijft daardoor boven de markt hangen zolang naast de regels ook de advocatenwet niet wordt veranderd.  

 

=========================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 3 april 2018