Overheidsalmanak staat bol van de fouten ! Schriftelijke Tweede-Kamervragen zijn gesteld.

04-07-2019 10:04

De door een Tweede-Kamerlid gestelde schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn : 

 

Vraag 1

Kent u het bericht «Overheidsalmanak staat bol van de fouten en kent u Almanak, het alternatief voor de overheidsalmanak?

 

Vraag 2

Is het waar dat er «bij bijna 15% van de gemeenten [...] de naam in het register niet overeen kwam met de gegevens van de Kiesraad, en bij 18,5% van de gemeenten [...] het aantal vermelde raadszetels in de gemeente niet klopt», en dat «bij negen provincies [...] de gegevens over de statenleden zelfs volledig» missen? Zo ja, zijn er nog meer gegevens onvolledig of onjuist? 

Zo nee, wat is er dan niet waar?

 

Vraag 3

Hoe komt het dat er zoveel gegevens niet kloppen of missen?

 

Vraag 4

Deelt u de mening dat het niet nodig zou moeten zijn dat «onder andere belangenorganisaties, onderzoekers maar ook overheden zelf [...] elders lijsten [moeten] kopen voor duizenden euro’s of om zelf gegevens te gaan verzamelen»? 

Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet en waarom is dit dan toch nodig?

 

Vraag 5

Deelt u de mening dat de informatie op de overheidsalmanak3 volledig, juist en actueel moet zijn? Zo ja, waarom en wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de overheidsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de gegevens voortaan wel de goede gegevens aanleveren? Hoe kunt u dit handhaven? 

Zo nee, waarom niet?

 

Bron : App.1848.NL 

https://app.1848.nl/static/pdf/62/c2/62c2e3920905c14281c5913927b1123da3965f70.pdf

 

 

========================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 4 juli 2019