Twentse Deken-gate (met in de rol een oud-deken van de orde van advocaten Overijssel en burgemeester) m.b.t. een vanaf 2006 voortslepende Bornse bestemmingsplanzaak.

20-10-2017 18:01

De zaak loopt reeds vanaf 2006 . Alstoen heeft de Overijsselse gemeente Borne ( gelegen tussen Almelo en Hengelo)  de bestemming van het litigieuze gebied gewijzigd in de bestemming bedrijventerrein. Er is in 2006 een groot geschil ontstaan tussen de fam. K. en de gemeente Borne waarbij diverse procedures zijn gevoerd. Het betrof en omvangrijke rechtsstrijd, die nog steeds gaande is. Alle mensen die daar woonden en de grondeigenaren moesten weg. Ook de familie K. waar het in deze zaak omdraait werd weg-bestemd en moest vertrekken.

De vertrekkende bewoners (21) financieel gecompenseerd en schadebedragen aan hen uitbetaald (ongeveer 20 miljoen euro) doch alleen de fam. K. ontving niets.  De 11 grondeigenaren ontvingen ruim 2.5 miljoen euro voor hun grond. Naar aanleiding van de jongste uitspraak in deze zaak in september 2017 (Deken wil stukken van de twee advocaten van de fam K. inzien die dat weigeren en thans als juridisch adviseur verder gaan ) zal de zaak een vervolg krijgen bij het Gerechtshof te Arnhem. 

 

Bron :  https://www.aaa-advocatuur.nl/persbericht1.html

Bron :  https://www.aaa-advocatuur.nl/achtergrond-geschil.html

Bron :  https://www.aaa-advocatuur.nl/welkom.html#27geheime

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 20 oktober 2017