Overzicht ontwikkelingen sinds PAS-uitspraak

08-04-2020 08:09

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State in de zogenaamde PAS-uitspraak geoordeeld dat het PAS juridisch niet houdbaar is en daarom niet meer als toestemmingsbasis voor economische ontwikkelingen mag worden gebruikt. De PAS-uitspraak heeft grote gevolgen voor de praktijk. In de white paper actualiteiten stikstof is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen sinds de PAS-uitspraak.

 

Bron : BijzonderStrafrecht.NL

https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/overzicht-ontwikkelingen-sinds-pas-uitspraak