Pas verplicht digitaal procederen als we helemaal zeker zijn, aldus de directeur van het moderniserings-en digitaliseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie.

15-02-2017 19:17

De stap naar verplicht digitaal procederen is een grote. We hebben er dan ook heel bewust voor gekozen om hiermee pas te starten als de techniek zich heeft bewezen. Pas dan vraagt de Rechtspraak aan de minister van Veiligheid en Justitie om een Koninklijk Besluit af te geven, waarmee digitaal procederen verplicht wordt, aldus de directeur van het moderniserings- en digitaliseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie.

Bron: Rechtspraak.nl  https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Pas-verplicht-digitaal-procederen-als-we-helemaal-zeker-zijn.aspx

 

===========

Opm. EMLS: 

Digitaal procederen is de democratie en de rechtspraak en de controle daarop afhankelijk maken van sofware-fabrikanten en zal bijken te zijn een historische vergissing. Zie ook de EMLS-rubriek 

op :https://emls.webnode.nl/search/?text=digitaal+procederen&type=2

 

Utrecht / Haaksbergen, 15 februari 2017