Persbericht van de Nederlandse Gezondheidsraad : Om de ziektelast veroorzaakt door milieufactoren verder terug te dringen, is het nodig om in de Omgevingswet striktere normen op te nemen, die gebaseerd zijn op gezondheidskundige advieswaarden.

20-07-2016 16:31

Binnenkort een artikel op deze site over de juridische gevolgen voortvloeiende uit afgegeven vergunningen (bijv. mega-geitenhouderijen) welke zijn gebaseerd op niet-strikte normen en causale verbanden bij het ontstaan van q-koorts. Wie is waarvoor aansprakelijk ? 

 

=============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 20 juli 2016