Perspectief voor boeren en tuinders : Groenboerenplan integrale lange termijn visie voor de landbouw.

13-07-2022 08:14

Het Groenboerenplan wil perspectief bieden voor alle agrariërs die al een duurzame bedrijfsvoering hebben en agrariërs die hiernaar toe willen werken. Een perspectief voor de land- en tuinbouw waarbij voedselproductie op de lange termijn hand in hand gaat met het leveren van maatschappelijke diensten als biodiversiteit, schone lucht, schoon water, een vruchtbare bodem en gezonde voeding..

 

https://louisbolk.nl/actueel/groenboerenplan-integrale-lange-termijn-visie-voor-de-landbouw

 

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/2500-boeren-komen-met-plan-om-landbouwcrisis-op-te-lossen-minder-stikstof-en-zonder-kunstmest~bf8bec53/