Planschadeprocedures n.a.v. Haaksbergse Rood voor Rood-overeenkomsten met gesloten portemonnee uit 2009

11-08-2016 09:17

De verkregen 2e-compensatiekavel verkregen na overeenkomsten met de gemeente Haaksbergen in 2009 door een Haaksbergse agrarisch ondernemer voor het bouwen van een landhuis met groot bijgebouw in het kader van Rood voor Rood regeling met gesloten portemonnee was niet gelegen naast de woning van de agrrarisch ondernemer maar werd neer gelegd enkele kilometers verder aan de Oude Enschedeseweg ongenummerd in een weiland van ongeveer 5000 m2. De buurman die het landhuis naast de deur kreeg protesteerde en procedeerde met anderen tegen deze gang van zaken en de bestemmingsverandering van agrarisch naar wonen. Niet alleen zijn eigen woning werd daardoor veel minder waard doch ook het uitzicht verdween en er ontstond een enorme lichthinder vanuit het landhuis.

 

De betreffende buurman diende een planschadevergoedingsverzoek in bij de gemeente doch deze wees dat af. Vervolgens liet de buurman zich in het vervolgtraject bijstaan door een raadsman die zowel bezwaar aantekende alswel beroep in stelde bij de rechtbank. 

De zitting vond 10 augustus 2016 plaats.

De raadsman had geen tegentaxatierapport laten opstellen omdat hij vond dat de door de in opdracht van de gemeente uitgebracht deskundigenrapport  niet door een onafhankelijke en onpartijdig adviseur was opgesteld. Het wrakingsverzoek welke de raadsman bij de Haaksbergse bezwaarschriftencommissie had ingediend o.g.v. belangenverstrengeling en rolvertroebeling werd door deze Commissie afgewezen. Ter zitting stelde de raadsman dat de planschadevergoedingsadviseur weliswaar gespecialiseerd was in het planschadevergoedingsrecht doch dat hij ook onderdeel uitmaakte van het zelfde advocatenkantoor die het gunstige bestemmingsplan voor de agrarisch ondernemer opstelde en daarnaast  bemoeienis had  met de uitvoering van de bedrijfsverplaatsingssubsidieregeling-VIV 

 

De sector bestuursrecht van de Overijsselse rechtbank doet binnenkort uitspraak in deze zaak. 

 

==================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 11 augustus 2016