Is de Nederlandse rechterlijke macht misleid misleid ? Luxemburg-papers. Politieke manipulatie van de waarheid.

25-04-2016 22:15

Het Nederlandse ministerie van financiën heeft op basis van een anonieme tipgever aanslagen opgelegd in 2009 t.a.v. plusminus 75 Nederlanders die rekeninghouder waren bij Luxemburgse banken.

 

De verdenking dat twee ambtenaren door of namens hun werkgever (het Nederlandse Ministerie van Financiën) geïnstrueerd zouden zijn als getuigen te zwijgen waar spreken plicht was, was voor de President van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden reden om op 11 november 2014 strafrechtelijke aangifte te doen tegen de onbekende instructeur(s).

 

Naar nu blijkt is de deal met de anonieme tipgever anders van aard dan t.o.v. de Nederlandse Hoge Raad is beweerd, aldus een Nederlandse nieuwszender

Wat de gevolgen zijn voor deze politieke manipulaties en mogelijke misleiding van de Nederlandse Hoge Raad is op dit moment (nog) niet bekend.

Zie ook : https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Arnhem-Leeuwarden/Nieuws/Paginas/Hof-bekijkt-of-uitspraak-Hoge-Raad-in-tipgeverszaak-gevolgen-heeft-voor-aangifte-.aspx  

 

Wordt ongetwijfeld vervolgd !

 

==============================

EMLS

 

Utrecht / Haaksbergen, 25 april 2016