Poolse president Duda spreekt veto uit over omstreden wetsvoorstel.

24-07-2017 10:37

Of de zorgen van de EU over de onafhankelijkheid van het Grondwettelijk Hof in Polen zijn opgelost zal de komende tijden nog moeten blijken blijken.  

Opmerking van EMLS : 

De hoogste Nederlandse rechters van de Hoge Raad worden net als andere rechters in Nederland benoemd door het Nederlandse kabinet zulks op voordracht van de Nederlandse Tweede Kamer. De vraag in juridisch Nederlands is wie ontgrendelt artiek 120 van de Nederlandse grondwet. ?

 

Zie de EMLS-rubriek op : https://emls.webnode.nl/search/?text=art.+120+grondwet&type=2

 

=========================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 24 juli 2017