President van de rechtbank Overijssel Mr. Takvor Avedissian wordt per 1 februari 2018 de nieuwe president van de Centrale Raad van Beroep te Utrecht.

27-12-2017 08:31

De Centrale Raad van Beroep is een van de drie hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken. Daarnaast is de Centrale Raad van Beroep rechter in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren.

 

================================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 27 december 2017