Primeur voor Nederland: kort geding voor Drents windmolenpark

07-10-2020 10:06

Omdat de Nederlandse Raad van State stelselmatig dergelijke parken goedkeurt wordt door een aantal bezwaarmakers uit Drente de KG-rechter gewezen op een uitspraak van het EU-Hof van Justitie te Luxemburg die in een andere EU-lidstaat de bezwarende burgers wel gelijk gaf. Nederland heeft geen Grondwettelijk Hof (Consttutioneel Hof). Andere EU-lidstaatlanden wel. 

 

Wordt vervolgd ...........