Privacy in de Zorg // Technologie kan de zorg een stuk goedkoper en simpeler maken, maar de privacy van een persoon moet niet in het gedrang komen. Het groeiend aantal zorgapps, datadiensten en elektronische dossiers maken het vraagstuk rondom privacy en

17-03-2023 08:16

Technologie kan de zorg een stuk goedkoper en simpeler maken, maar de privacy van een persoon moet niet in het gedrang komen. Het groeiend aantal zorgapps, datadiensten en elektronische dossiers maken het vraagstuk rondom privacy en informatiebeveiliging een actueel thema.

Datalek? Dan onmiddellijk melden bij de b\Bevoegde Autoriteit van uw land !