Procesreglement met richtlijnen en aanwijzingen voor het behandelen van bestuursrechtelijke zaken bij de rechtbanken, de gerechtshoven, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.

17-07-2017 08:32

Procesreglement Bestuursrecht 2017 is op 12 juni 2017 in werking getreden. Het reglement is als modelreglement vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Bestuursrecht (LOVB), het Landelijk Overleg Vakinhoud Belastingrechtrechtspraak (Gerechtshoven) (LOVBel), de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.

Het procesreglement is per gerecht voor zover van toepassing vastgesteld op de hieronder genoemde data:

 

Gerechtsbestuur van de rechtbank Amsterdam op 11 mei 2017

Gerechtsbestuur van de rechtbank Den Haag op 16 mei 2017

Gerechtsbestuur van de rechtbank Rotterdam op 23 mei 2017

Gerechtsbestuur van de rechtbank Noord-Nederland op 23 mei 2017

Gerechtsbestuur van de rechtbank Midden-Nederland op 18 mei 2017

Gerechtsbestuur van de rechtbank Noord-Holland op 16 mei 2017

Gerechtsbestuur van de rechtbank Gelderland op 10 mei 2017

Gerechtsbestuur van de rechtbank Overijssel op 15 mei 2017

Gerechtsbestuur van de rechtbank Zeeland West Brabant op 13 mei 2017

Gerechtsbestuur van de rechtbank Oost-Brabant op 24 mei 2017

Gerechtsbestuur van de rechtbank Limburg op 17 mei 2017

Gerechtsbestuur van het Gerechtshof Amsterdam op 23 mei 2017

Gerechtsbestuur van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 17 mei 2017

Gerechtsbestuur van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch op 22 mei 2017

Gerechtsbestuur van het Gerechtshof Den Haag op 17 mei 2017

Gerechtsbestuur van de Centrale Raad van Beroep op 18 mei 2017

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 17 mei 2017

 

Bron: Overheid.nl  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-31478.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatscourant%26dpr%3dAlle%26spd%3d20170713%26epd%3d20170713%26jgp%3d2017%26nrp%3d31478%26sdt%3dDatumPublicatie%26planId%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4