Proef spreekuur Rechter begint op 1 oktober 2016.

27-09-2016 11:43

Artikel 96 van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.Nieuwe maakt een snelle, laagdrempelige en goedkope procedure mogelijk.

De rechtbank Noord-Nederland start op 1 oktober 2016 met een proef met rechtszaken waarin burgers en bedrijven snel op het spreekuur van de rechter kunnen komen. De kern is dat de rechter eerst probeert met een goed gesprek tot een oplossing te komen en pas als het nodig is zelf beslist wat er moet gebeuren. U betaalt de helft van het griffierecht (€ 39,50 voor particulieren, bedrijven betalen meer) en u heeft geen advocaat nodig.

Voorwaarden

 

De Spreekuurrechter is op dit moment een proef en daarom zijn er voorwaarden om van deze snelle en goedkope procedure gebruik te mogen maken.

 

U moet een verwijzing hebben van het Juridisch Loket, DAS of Univé Rechtshulp. Als u gebruik wilt maken van de spreekuurrechter gaat u dus eerst naar een van deze instanties toe. Zij kunnen u over alles uitleg geven. U vindt hun contactgegevens op deze pagina.

Bestuurszaken en de meeste soorten familiezaken worden niet behandeld.

Maar wel arbeidszaken (ook ontslagkwesties), huurzaken, consumentenkwesties, geldvorderingen, schades en burenruzies. Er zijn nog meer soorten zaken die worden behandeld, ook daarover kunt u uitleg krijgen als u contact opneemt.

U moet bereid zijn tot een goed gesprek en open staan voor een praktische oplossing van uw conflict in deze bijzondere procedure. Als u meent dat de rechtbank er alleen maar is om uw gelijk te halen of als u koste wat het kost gelijk wilt krijgen/halen, dan past deze procedure niet bij u.

Uw waardering van deze nieuwe vorm van rechtspraak is belangrijk en daarom moet u bereid zijn om na afloop vragen te beantwoorden. Uw privacy is daarbij gegarandeerd.

 

De consideransl van het procesreglement luidt : 

Bijgaand treft u aan het Procesreglement dat geldt tijdens het experiment dat de

rechtbank Noord-Nederland (RNN) houdt met een procedure onder de naam 'De

Spreekuurrechter'. Die procedure wordt gevoerd bij een kantonrechter die, kort gezegd,

'spreekuur houdt'.

Dit reglement is vastgesteld door de vergadering van Spreekuurrechters, gehouden op 7

september 2016 te Groningen. Het reglement beoogt inzicht te bieden in bijzonderheden

van de procedure, die zijn grondslag heeft in artikel 96 van het Wetboek van Burgerlijke

Rechtsvordering. Tijdens het experiment wordt onderzoek gedaan, daarmee is rekening

gehouden in het reglement. 

 

BRON : https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/procesreglement-de-spreekuurrechter.pdf

 

BRON : https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Regels-en-procedures/Paginas/Spreekuurrechter.aspx

 

Bemerking . EMLS : De vraag is wat de Nederlandse advocatuur van deze ontwikkeling vindt o.a. van  artikel 14 van het procesreglement ?

 

=================================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 27 september 2016