Raad van State kijkt uit naar een goede samenwerking met Thom de Graaf

22-06-2018 15:27

De Raad van State laat in een reactie op het besluit van het kabinet om mr. Th.C. de Graaf voor te dragen voor benoeming tot vice-president weten uit te kijken naar een goede samenwerking met hem. Het kabinet maakte de voordracht na de ministerraad van vrijdag 22 juni bekend. De Graaf wordt de opvolger van mr. J.P.H. Donner die op 1 november 2018 na zesenhalf jaar de Raad van State verlaat vanwege het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens van 70 jaar.

 

De Raad van State is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voorgenomen voordracht gehoord en heeft haar vervolgens laten weten daarmee in te stemmen. Vice-president Donner: "De Raad van State kijkt uit naar een goede samenwerking met de nieuwe vice-president. Ik zal met groot vertrouwen hem het ambt overdragen dat ik vanaf februari 2012 met veel genoegen heb vervuld."

 

De Graaf wordt de twintigste vice-president in de geschiedenis van de Raad van State. De Koning is voorzitter van de Raad van State, maar dit is een ceremoniële functie. De vice-president heeft de dagelijkse leiding over de organisatie.

 

Raad van State

 

De Raad van State is adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur en de hoogste algemene bestuursrechter van het land. Deze taken worden uitgevoerd door twee afzonderlijke Afdelingen, de Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak. De vice-president is tevens voorzitter van de Afdeling advisering, die momenteel bestaat uit vijftien leden. De vice president is niet inhoudelijk betrokken bij het werk van de Afdeling bestuursrechtspraak. Deze heeft een eigen voorzitter, een functie die sinds mei 2017 wordt bekleed door mr. B.J. van Ettekoven. De Afdeling bestuursrechtspraak bestaat momenteel uit 49 leden. Bij de Raad van State werken verder ongeveer 575 medewerkers die de staatsraden ondersteunen in hun werk als wetgevingsadviseur of hoogste bestuursrechter.

 

Bron: Persbericht Raad van State 22 juni 2018 15.25

https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=1158&summary_only=&category_id=8