Raad van State kondigt zitting aan van het hoger beroep van de Korpschef Nationale Politie in de Enschedese vuurwerkrampzaak. De zitting vindt plaats te Den Haag op 12 mei 2017

03-03-1617 18:32

Het hoge beroepschrift van de Korpschef Nationale Politie is gericht tegen de uitspraak van de meervoudige kamer van de Rechtbank Overijssel van 3 mei 2916.

De Overijsselse Rechtbank verklaarde het beroep vvan Bakker c.s. ter zake de openbaarmaking van het BIZ-rapport van 25 augustus 2004 gegrond. 

Zie uitspraak  https://t.co/rkytSDqi7s .

 

 De Korpschef Nationale Politie moet het BIZ- rapport van 25 augustus 2004 van het korps Midden-Nederland over de vuurwerkramp in Enschede openbaar maken. De rechtbank oordeelt dat het rapport van het Bureau Interne Zaken niet is opgesteld voor intern beraad, zoals de politie stelt. Op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) dient de politie het daarom openbaar te maken.Ook enkele bijlagen moet de politie openbaar maken. Niet alle bijlagen, sommige stukken bevatten bijvoorbeeld persoonsgegevens over politiemedewerkers. De Korpschef Nationale Politie gaf vervolgens gedeeltelijk gehoor aan de uitspraak en maakte het Biz-rapport openbaar doch anonimiseerde de namen van ambtenaren en bestuurders en stelde op dat onderdeel hoger beroep in bij de rechtsprekende Afdeling van de Raad van State.

 

In deze zaak wordt de Korpschef bijgestaan door de Landsadvocaat en partij Bakker c.s. door de Haaksbergse Rechtspraktijk BAWA

 

Zie ook :  https://emls.webnode.nl/news/doorbraak-in-enschedese-vuurwerkrampzaak-meervoudige-kamer-van-de-rechtbank-overijssel-te-zwolle-besliste-dat-het-geheime-politierapport-van-gelderland-midden-openbaar-behoort-te-worden-gemaakt/