Raad van State : Samenvatting advies over Machtigingswet Invest-NL

21-01-2019 08:54

Inhoud wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel is een machtigingswet voor de oprichting van Invest-NL N.V., een Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling. De bedoeling is dat Invest-NL investeringen gaat stimuleren op maatschappelijke terreinen waar Nederland nu nog kansen laat liggen. De Staat heeft een 100%-deelneming in Invest-NL. In de gekozen opzet is Invest-NL als staatsdeelneming op afstand geplaatst. Het aandeelhouderschap wordt uitgeoefend door de minister van Financiën. Daarnaast wordt een aanvullende overeenkomst tussen Invest-NL en de minister van Economische Zaken en Klimaat voorzien. Daarin staan nadere afspraken over het te voeren beleid.

 

Invest-NL heeft in het wetsvoorstel drie functies. De eerste is een investeringsfunctie: het kapitaal wordt ingezet voor directe investeringen in ondernemingen. Verder heeft Invest-NL een ontwikkelingsfunctie en een regelingenfunctie voor de uitvoering van subsidieregelingen. Ook stelt het wetsvoorstel verschillende voorwaarden aan de doelstellingen van Invest-NL en het aandeelhouderschap van de Staat.

 

Meer duidelijkheid nodig

Voor een zinvolle inzet van de collectieve middelen die met Invest-NL zijn gemoeid, is het essentieel om adequate doelstellingen, taken en criteria voor het functioneren van Invest-NL te formuleren. Daar waar de markt functioneert, heeft Invest-NL (en dus ook de inzet van collectieve middelen) namelijk geen toegevoegde waarde. Optreden van Invest-NL leidt in die gevallen tot marktverstoring. Duidelijkheid over verantwoordelijkheden en over de reikwijdte van de taken is om die reden nodig. Dit is niet alleen van belang voor Invest-NL zelf, maar ook voor de verantwoording door Invest-NL tegenover de betrokken ministers en door de ministers tegenover het parlement. Daarnaast is dat van belang voor de controle die de Algemene Rekenkamer zal gaan uitoefenen.

 

Conclusie

Er is daarom op onderdelen aanscherping van het wetsvoorstel nodig, vooral over het doel, de taken en additionaliteit van de taakuitoefening door Invest-NL ten opzichte van de markt. Omdat de aanvullende overeenkomst daarvoor geen geschikt instrument is, is het advies om in het wetsvoorstel zelf tot deze nadere afbakening te komen.

 

Lees hier onderstaand het volledige advies en het nader rapport (de reactie) van de minister.

https://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=13251

 

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 21 januari 2019