Raad van State vernietigt het gemeenteraadsbesluit van Hoogeveen van 21 september 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied, parapluherziening externe veiligheid en overige milieucontouren", onderdeel antenne-zendmast.

29-08-2018 11:03

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State  heeft de zaak ter openbare zitting behandeld op 25 juni 2018 n.a.v. een beroepschrift van omwonenden en deed vandda 29 augustus 2018 uitspraak. 

 

Bron:

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=96392&summary_only=&q=zendmast

https://www.hoogeveenschecourant.nl/nieuws/hoogeveen/549999/raad-van-state-vernietigt-plan-zendmast-noordscheschut.html

 

================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 29 augustus 2018