Constitutioneel Hof juncto art, 120 Grondwet // 29 April 2021 Motie van Tweede Kamerlid en nog 10 mede-indieners over de uitwerking van grondwettelijke toetsing ter hand nemen

30-04-2021 14:07

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, constaterende dat de kinderopvangtoeslagaffaire meerdere weeffouten in het Nederlandse politieke en bestuurlijke systeem heeft blootgelegd;

 

overwegende dat als gevolg hiervan de rechten en de bescherming van Nederlandse burgers in het gedrang zijn gekomen;

 

overwegende dat dit heeft geleid tot een breuk van vertrouwen tussenoverheid en burger en dat dit vertrouwen tussen overheid en burger hersteld moet worden;

 

overwegende dat, anders dan in de meeste andere rechtsstaten, Nederlandse rechters wetten die door de Kamer zijn aangenomen niet kunnen

toetsen aan de Nederlandse Grondwet, terwijl daarin de belangrijkste fundamentele rechten van de burger zijn vastgelegd;

 

verzoekt de regering, binnen een jaar wetsvoorstellen in te dienen om artikel 120 van de Grondwet te schrappen en om een kaderwet toezicht in te dienen die onafhankelijkheid van toezichthouders borgt;

 

verzoekt de (nieuwe) regering de uitwerking van grondwettelijke toetsing

ter hand te nemen;

 

verzoekt de nieuwe regering, binnen een jaar de concrete voorstellen voor een nieuw sociaal contract aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Motie met handopsteken aangenomen.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z07215&did=2021D15957

 

 

=========

Opm. EMLS

Zie o.a.

https://emls.webnode.nl/search/?text=Constitutioneel+Hof&type=

https://emls.webnode.nl/search/?text=artikel+120+grondwet&type=