Raad voor de rechtspraak waarschuwt voor beperkte rol rechter in gewijzigde faillissementswet.

20-12-2017 16:01

De Raad voor de rechtspraak is bezorgd over de beperkte rol van de rechtbank bij het verbindend maken van een onderhands akkoord tussen schuldeisers en bedrijven, als plannen voor de aangepaste faillissementswet worden doorgevoerd. Dit schrijft de Raad in een vandaag gepubliceerd advies over een wetsvoorstel dat onderlinge afspraken ter voorkoming van een faillissement mogelijk maakt.

Het advies is te lezen op : https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2017-31-Advies-Wet-homologatie-onderhands-akkoord.pdf

 

================================= 

EMLS

Utrecht / Haakssbergen, 20 december 2017