Recht op pleidooi. Fundamentele beginsel van hoor en wederhoor geschonden.

15-12-2017 16:37

Volgens vaste rechtspraak hebben partijen in beginsel het recht hun standpunten bij pleidooi toe te lichten en mag een verzoek om de zaak te mogen bepleiten slechts in zeer uitzonderlijke gevallen worden afgewezen. Voor het laatste is noodzakelijk dat van de zijde van de wederpartij klemmende redenen worden aangevoerd tegen toewijzing van het verzoek of dat toewijzing van het verzoek strijdig zou zijn met de eisen van een goede procesorde. 

Uitspraak Hoge Raad d.d. 15 december 2017 ( ECLI:NL:HR:2017:3151 )