Rechtbank Amsterdam verbiedt Nederlandse krant de naam van een hoogleraar die tevens Raadsheer-Plaatsvervanger bij Hof Amsterdam is te vermelden in / bij artikel over ‘grensoverschrijdend gedrag’.

16-05-2019 08:17

Een advocaat of hoogleraar behoort niet gelijktijdig Raadsheer-Plaatsvervanger of Rechter-Plaatsvervanger te zijn. Een dergelijke verwevenheid van openbare functies is ook aan justitiabelen niet uit te leggen. 

[ ... ]