Rechtbank Overijssel verklaart het beroep van de toenmalige directeur van SE Fireworks VOF, dhr. R. Bakker, tegen de Minister Veiligheid en Justitie gegrond. Het beroep was gericht tegen weigering van het College van Procureurs-Generaal om te beslissen.

28-07-2016 15:52

De Rechtbank Overijssel te Zwolle verklaarde het rechtsteekse beroep van de toenmalige directeur van SE Fireworks VOF, dhr. R. Bakker, gericht tegen de Minister Veiligheid en Justitie gegrond. Het beroep was gericht tegen weigering van het College van Procureurs-Generaal om na ingebrekestelling te beslissen

 

De zaak is aangespannen door dhr. Bakker o.a. om volledige transparantie en inzichtelijkheid te verkrijgen in de verplaatsingsbesprekingen van SE Fireworks VOF van voor 13 mei 2000 en planschadevergoedingen. Het College van Procureurs-Generaal bleef weigeren om op een Awb-bezwaarschrift van 17 december 2015 https://goo.gl/8ieIH8 een beslissing te nemen. Zowel Bakker alswel Paalman voeren reeds jarenlang een rechtstrijd om de ware toedracht en causale verbanden m.b.t. het ontstaan van de Enschedese vuurwerkramp boven water te krijgen.  De Minister moet nu binnen 14 dagen alsnog beschikken op het bezwaarschrift. De Rechtbank heeft aan de Minister een dwangsom opgelegd.

 

DE UITSPRAAK  VAN DE RECHTBANK VAN 27 jULI 2016  ZAAKNO: AWB 16/1453 LEEST U HIER .  https://goo.gl/qHPRKE 

 

Op de rol van de Rechtbank te Zwolle staat voor 12 augustus 2016 aanvang 15.15 uur de zitting gepland t.a.v. de vindplaats en transparantie van vier dossiers waaronder die van de Enschedese brandweer en aanvalsplan enz.m.b.t. brandalarm bij SE Fireworks. Onlangs is daarover een hoorzitting gehouden op het stadhuis van Enschede.

zie : https://emls.webnode.nl/news/wat-is-er-door-oosting-onderzocht-wat-niet-en-waarom-niet-na-de-

       vuurwerkramp-van-13-mei-2000/   zie :  https://www.rudibakker.nl  en  https://www.devuurwerkramp.nl

 

============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 28 juli 2016